Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Oferujemy odbiór i utylizację wszelkiego rodzaju wyeksploatowanego i niepotrzebnego sprzętu elektronicznego.

Dokonujemy szczegółowej segregacji na tworzywa sztuczne, metale, szkło, gumy i inne składniki.

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do zakładów przeróbczych. Niektóre części składowe urządzeń (np. monitory) poddawane są specjalistycznemu procesowi utylizacji. Natomiast materiały, które nie nadają się do powtórnej przeróbki i nie są zagrożeniem dla środowiska przekazywane są na wysypiska.